Przejdź do treści strony

Kontrast:

Wielkość czcionki

Deklaracja dostępności

NZOZ SUL-MED zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.sul-med.pl

Data publikacji strony internetowej:  2021-12-01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2023-01-11.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej  samooceny. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-11.

Nasze cele przy tworzeniu strony internetowej:

·        łatwość w użyciu, czytelność i zrozumiałość,

·        pomocność w życiu codziennym

dostępność dla wszystkich bez względu na wiek czy poziom sprawności.

Działania podejmowane przy tworzeniu strony internetowej:

·        piszemy prostym, powszechnie zrozumiałym językiem,

·        dzielimy treści na krótkie akapity, używamy krótkich zdań,

·        internauta może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „Tab”,

·        dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki temu informacje są czytelne również dla osób słabiej widzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli według Ciebie na tej stronie internetowej są problemy wynikające z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej,  zgłoś to do nas mailowo na adres sulmedklimczyk@o2.pl  lub telefonicznie – 44 6172440.

 

W zgłoszeniu podaj:

·        swoje imię i nazwisko,

·        swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

·        dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,

·        opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje  w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

NZOZ SUL-MED, ul. Piotrkowska 26/30 97-33- Sulejów

1.      Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Piotrkowskiej, pierwsze od frontu budynku, drugie od strony parkingu. Do obu wejść prowadzą schody i są zamontowane drzwi automatyczne. Przy schodach do tylnego wejścia znajduje się platforma dla osób poruszających się na wózku.

2.      Rejestracja znajduje się w głównej poczekalni po lewej stronie od obydwóch wejść.

3.      Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze. W budynku jest  winda nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4.      Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami oraz pomieszczenie dla osób ze specjalnymi potrzebami znajdują się na parterze, w przejściu pomiędzy poczekalniami.

5.      Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, po jednym przy każdym wejściu.

6.      Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7.      Posiadamy przenośne pętle indukcyjne.

8.      W rejestracji można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

Aplikacje mobilne

Korzystamy z dwóch aplikacji mobilnych:

1.      lekarzebezkolejki.pl

2.      Visimed