Przejdź do treści strony

Kontrast:

Wielkość czcionki

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług związanych z
dostarczaniem usług medycznych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SUL-MED
Tomasz Klimczyk.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SUL-MED Tomasz Klimczyk. z siedzibą przy ul.
Piotrkowskiej 26/30 w Sulejowie.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – panią Annę Klimczyk, którego jednym
z zadań jest udzielanie informacji osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez
administratora. Można skontaktować się z inspektorem za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: a.klimczyk.sulmed@wp.pl lub pisemnie na wskazany wyżej
adres siedziby administratora.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność
z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych
i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może
wpłynąć rozwój technologii, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych
osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy
informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
serwis www.sul-med.pl .  Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności
oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.